Syringe

PRP ve KÖK HÜCRE

Kendi varlığımızın imkanlarını kullanarak doğal yoldan iyileşmek mümkün olabilecek en güzel durumdur. Bunu kolaylaştırmak için de orthobiyoloji gelişmiştir. Biyolojik sıvılar ile fonksiyonu bozulmuş eklem, tendon, kas, kemik , bağ gibi yapıların iyileşmesine yardım etmek ya da iyileşmesini sağlamak amacı ile yapılan tedavilerdir.

PRP, kök hücre, doğal eklem sıvı replasmanları, iğne teknikleri gibi hiçbir kimyasal içermeyen tedavilerdir. Tabi etkili olabilmeleri ancak belli durumlarda mümkündür. En güzeli ise yan etkileri yok denecek kadar azdır. Diğer taraftan prp ve kök hücre uygulamasının standartları vardır ve bu gözetilmezse etkileri de sınırlı kalmaktadır. Bu konuda hızla yeni bilgi ve teknolojiler hizmetimize girmeye devam etmektedir.

PRP ve KÖK HÜCRE Hakkında