Unikondiler Diz Artroplastisi (Kısmi Diz Yüzey Kaplaması)

Zamana karşı yıpranmadan durmak herkesin hayali. Zaman geçtikçe eskiden kolay yapabildiğimiz işleri farkına bile varmadan yapamayacak hale geliyoruz. Ortopedi bilimi sadece iskelet sistemi ağrılarının giderilmesi için değil günlük hareket performansımızın iyileşmesi ve değişmeden kalması için uğraşır. Diz eklemi en çok yıpranan eklemlerdendir. Yaşlanmış anne ve babalarımızın diz ağrılarını sık duyarız.

Diz eklemi tamamen yıprandığında eklemin bütününü değiştirmemiz gerekir (buna total diz replasmanı deniyor). Bu durum, birdenbire olmuyor.

Sadece belli bir kısmı aşınmış diz ekleminin bütününü değiştirmek birçok sağlam yapıyı da feda etmek anlamına gelir. Genellikle diz aşınması dizin iç kısmından başlar ve zamanla bozulan yük dağılımı diğer kısımların da aşınması ile sonuçlanır.

En doğrusu aşınacak bölgeyi önceden farketmek ve bunun tedbirini almaktır. Bunun için erken yaşlarda ağırlık merkezini düzenleyecek ameliyatlar uygulamaktayız. Gerektiğinde aşınan kıkırdak dokusunun yerine kıkırdak nakli ya da kök hücre gibi tedaviler uygulamaktayız.

Eğer dizin bir bölgesi düzeltilemeyecek kadar aşınmış diğer bölgeleri sağlam kalmış ise total diz protezi yapmak için dizin bütününün aşınmasını beklemek doğru olmaz. Bu durumlarda sadece aşınan bölgeye uygun bir implant uygulayarak dizin dengesini korumasını ve günlük hayatımızın sanki böyle bir hastalık yaşamamışız gibi devam etmesini sağlayabiliriz.

Unikondiler diz protezleri 1970 li yıllardan beri yapılmaktadır ve teknolojisi de oldukça gelişmiş haldedir. Çoğunlukla kemiğe yapıştırılmadan (semetsiz –çimentosuz) uygulandığı için ve diz ekleminin dengesini tekrar sağladığından ömrü çok uzundur. Dizin bütününün bozulmasını ve total diz protezi gereksinimini çok düşürmektedir.

unikondiler-diz-1-840x473 (1).jpg

Kısmi diz replasmanının total diz replasmanına göre avantajları nelerdir?
Ameliyat yarası küçüktür, ameliyat sonrası ağrı çok daha azdır
Ameliyat ve sonrasında kan kaybı yok ya da azdır
Diz içindeki sağlıklı dokular bağlar ve kemik korunur.
Diz fonksiyonları total proteze göre çok daha iyi hale gelir
Hasta memnuniyeti üst seviyededir
Kemiğe kaynarlar (total diz protezi çoğunlukla kemik çimentosu ile yapıştırılır.
Ameliyat sonrası yürüme ve hayata dönme süreleri kısa olur.
Ameliyat süresi ve hastanede kalma süreleri kısadır.

unikondiler-diz-1-840x473 (1).jpg

DİZ EKLEMİNİN İÇ TARAF BÖLÜMÜNDE DARALMA

unikondiler-diz-1-840x473 (1).jpg

SADECE AŞINMIŞ KISMA
UYGULANAN İMPLANT

unikondiler-diz-1-840x473 (1).jpg

UNİKONDİLER (TEK TARAFLI DİZ YÜZEY) ANTROPLASTİSİ