top of page

Omuzda Sinir Sıkışması: Supraskapular Sinir

Supraskapuler sinir sıkışması nedir?
Supraskapular sinir (tam anlamı: kürek kemiği üstünden geçen sinir) kürek kemiğinin üstündeki bir çentikten geçip omuzu hareket ettiren kaslara giden dallar verir. Bu çentikte bazen ezilir veya sıkışır. Çok ağır sırt çantaları bu bölgeye baskı yaptığında ortaya çıkar. Bazen de sporcular, özellikle doğrudan omuz üzerine düşmekde bu siniri yaralayabilir. Kürek kemiğinin o bölgesinde gelişen bazı ganglion kistleri de siniri sıkıştırabilir. Bu durum çok sık görülmemektedir ve kolaylıkla atlanabilmektedir.

Şikayetler
Bu sıkışma durumu aynı taraf omuz adalelerinde omzun arka dış kesiminde ciddi, derin, zonklayıcı ve sürekli ağrı olur. Bu ağrı, ağrı kesicilere cevap vermez. Omuz ve kolu oynatırken hasta güçsüzlük hissetmeye başlar.

Omuzun etkilenen kasları hacim kaybeder ve küçülür. Sağ ve sol taraf kürek kemikleri karşılaştırıldığında, etkilenen tarafta kürek kemiğinin belirgin hale geldiği kasların eridiği gözlemlenir.

Tetkikler
Dikkatli bir muayene sonrası soruna yönelik bir MRI ( bir kist varsa anlamak için) ve EMG ( elektromyografi nörologlar tarafından yapılan ve sinir hasarını anlamamıza yarayan bir testtir) yapılır. EMG tanıyı kesinleştirir.

Tedavi
Medikal
Hastanın yapmakta olduğu işte sinire fiziksel bir yüklenme varsa bu düzeltilmelidir. Fizik tedavi ile kasların kuvvetini geri kazanmak gerekir.

Cerrahi
Eğer bir kist varsa hemen cerrahi olarak alınmalıdır. Medikal tedavi ile yaklaşık 1 yıldır başarı sağlanamamışsa cerrahi ile sinire olan baskı giderilmelidir.

bottom of page